Frigo Sys Logo

Et ve Et ürünleri Depolama

Et ve Et ürünleri Depolama

Günümüzde et ve et ürünleri başta olmak üzere gıdaların raf ömrü ve saklama sürelerinin çeşitli saklama yöntemleriyle uzatılması gerekli hale gelmiştir. Muhafazanın amacı, et ve et ürünlerinin kokuşmasını veya bozulmasını önlemek ve buna neden olan mikroorganizmaların üreme ve üreme koşullarını olumsuz hale getirmektir. Bu yapıldığında, et ve et ürünlerinin yanı sıra mikroorganizmaların bozulmasına neden olan fiziksel, kimyasal ve enzimatik faktörlerin etkilerini büyük ölçüde yavaşlatabilir ve durdurabilir. Sonuç olarak, et ve et ürünlerinin raf ömrü büyük ölçüde uzatılabilir.