Frigo Sys Logo

Kondanser Seçimi Nasıl Yapılır

Kondanser Seçimi Nasıl Yapılır

Kondanser Seçimi

Soğutma sisteminde kondenser seçiminde soğutucu akışkanın evaporatörden aldığı ısı ve sıkıştırma işlemi sırasında eklenen ısı kondenserde sistemden uzaklaştırılır. Böylece soğutucu akışkan sıvılaştırılır, basınçlandırılır ve tekrar genleştirilir. Evaporatörden ısı alacak duruma getirilir.

Kondenserdeki ısı alışverişinin 3 aşamada gerçekleştiği düşünülebilir,
• Kızgınlığın alınması
• Soğutucu akışkanın yoğunlaşması
• Aşırı soğutma.
Kondenser tasarımına bağlı olarak aşırı soğutma, kondenser alanının %0-10’unu alabilir.
Kızgınlığı almak için kondenser alanının %5’ini bu işleme ayırmak
Bu üç farklı ısı transfer tipine bağlı olarak kondenserdeki ısı transfer katsayıları da farklı olacaktır.
sıcaklık aralığının fazlalığına karşı daha düşük bir ısı transfer katsayısı mevcut olacaktır, ancak aşırı soğutma sırasında bunun tersine sıcaklık aralığı daha küçük ve ısı transfer katsayısı daha yüksektir. Yoğuşma sırasında her iki değer de alt ve üst seviyeler arasındadır. Yapılan deneylerde ısı transfer katsayısındaki artışa karşı farkı azaltan sıcaklık (veya tersi) yaklaşık olarak aynı çarpma sonucunu vermektedir. Değerlerin ortalamasını kullanmak mümkündür. Hesaplamada sağladığı basitlik de kondenser hesabı dikkate alındığında tek bir ısı transfer katsayısı ve tek bir ortalama sıcaklık aralığı değerleri geçerlidir.

Genel olarak 3 farklı kondenser çeşidi vardır;

• Su soğutmalı kondansatörler

• Hava soğutmalı kondansatörler

• Evaporatif (Hava-Su) kondansatörler.

Uygulamada bunlardan hangisinin kullanılacağı ekonomik bir analizle belirlenecektir. Bu analizde kurulum4 ve işletme maliyetleri birlikte incelenmelidir. Öte yandan, su soğutmalı ve evaporatif kondenserlerde yoğuşma sıcaklığının daha düşük olacağı ve dolayısıyla soğutma çevriminin termodinamik veriminin daha yüksek olacağı kesindir, bu nedenle yapılacak analizlerde bu durum dikkate alınmalıdır.